Kozłów (niem. Koslow, Lindenhain O.S. od 1936) - wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim,                      w powiecie gliwickim, w gminie Sośnicowice.
Pierwsze wzmianki na temat wsi pochodzą z 1279 roku.
Przed rokiem 1449 wieś wraz z okolicą została przekształcona     w dobra rycerskie. Od tego czasu aż do ok.1710r. Kozłów                 był w posiadaniu rodu Kozłowskich. Kozłowscy należeli do rodu herbowego RASYC - dwie wieże połączone murem.
Znak ten można dziś zobaczyć na płycie nagrobnej, która znajduje się w kozłowskim kościele.
Po wybuchu wojny 30-letniej w 1618r., w sierpniu 1926 roku         do Kozłowa dotarły oddziały wojsk du
ńskich gen. Ernesta Mansfelda, które stamtąd rozpoczęły oblężenie Gliwic.
Miasta wówczas nie zdobyto i oddziały du
ńskie pojawiły się         w Kozłowie ponownie w lutym 1627r., tym razem jednak okoliczne wsie wraz z Kozłowem zostały dotkliwie zniszczone.
Kozłów znajdował się pod wpływami niemieckimi aż do 1945r.       W czasie wojny siedmioletniej 1756-1763 był pod panowaniem pruskim, aż do 1871r. znajdował się w granicach pa
ństwa
niemieckiego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szkolną stroną internetową    -->>
KOZŁÓW
ZAPRASZAMY DO ZOBACZENIA INTERAKTYWNEJ MAPY NASZE MIEJSCOWIŚCI